fbpx

Wyniki finansowe

 

Poniżej przedstawiona została rodzajowa struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta.

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2015-2017 (w zł).

Wyszczególnienie
2015
2016
2017
   Przychody ze sprzedaży usług
0,00
1.911.940,00
2.523.380,00
   Przychody ze sprzedaży towarów
241.648,37
156.622,92
1.095.144,88
   Razem
241.648,37
2.068.562,92
3.618.524,88
Źródło: Emitent

_________________________________

 

Poniżej przedstawiona została tabela prezentująca wartości sprzedaży kosmetyków Emitenta w latach 2016-2017.

Wartość sprzedaży kosmetyków w latach 2016-2017 (w zł).

Wyszczególnienie
2016 2017
   Vabun GOLD Men Edp 100ml
76.980,84
163.755,84
   Vabun CLASSIC Men Edp 100ml
37.147,52
19.2917
   Vabun SPORT Men Edp 100ml
39.153,49
177.321,8
   Vabun GOLD Men shower gel 250ml
1.217,82
49.526,74
   Vabun CLASSIC Men Shower gel 250ml
1.181,47
51.848,86
   Vabun SPORT Men shower gel 250ml
941,78
202.012,84
   Vabun for Lady No1 Edp 50ml*
121.791,97
   Vabun for Lady No5 Edp 50ml*
135.969,83
   Suma
156.622,92
1.095.144,88
* linia perfum wprowadzona na rynek w I półroczu 2017 roku
Źródło: Emitent

_________________________________

 

Wybrane dane finansowe Vabun S.A.

Wyszczególnienie
2015
2016
2017
   Przychody netto ze sprzedaży
241.684,37
2.068.562,92
3.618.524,88
   Zysk ze sprzedaży
51.695,96
-51.874,50
88.557,52
 
  Amortyzacja
19.976,66
29.965,00
30.010,08
   EBIT
51.279,80
-135.803,34
98.574,90
   Zysk netto
37.437,39
-163.156,11
71.385,78
 
   Aktywa trwałe
281.023,34
276.928,34
252.401,26
   Aktywa obrotowe
299.600,85
1.010.543,36
1.407.738,61
   Zapasy
31.712,70
80.054,46
182.986,41
  Należności krótkoterminowe
215.664,40
709.197,21
1.017.463,98
   Środki pieniężne
52.223,75
54.972,69
 
   Kapitał własny
487.437,39
586.107,58
969.073,86
   Zobowiązania i rezerwy
93.186,80
701.364,12
691.066,01
   Zobowiązania krótkoterminowe
93.186,80
701.354,12
683.462,01
   Suma bilansowa
580.624,19
1.287.471,70
1.660.139,87
Źródło: Emitent

_________________________________

 

2015 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Milowa.pl